Fixed-price projecten

In dit geval heeft een (potentiƫle) klant een specifieke ontwikkelvraag en zorgt Amoeba Embedded voor de invulling daarvan.

De klant zorgt voor voldoende duidelijke en vastomlijnde specificaties en wensen, eventueel vastgesteld in overleg met Amoeba Embedded. Vervolgens maakt Amoeba Embedded een plan van aanpak en een begroting, waarin duidelijke mijlpalen en 'deliverables' zijn opgenomen. Hierin is meestal wat ruimte voorzien voor aanpassing tijdens het project. Na overleg met de klant wordt een definitief plan verwerkt tot een offerte. Meestal zal een offerte zijn opgedeeld in een klein aantal subprojecten zodat bij het onverhoopt niet kunnen voltooien van het gehele project, toch nog een deel goed kan worden afgerond.
Zodra de offerte is omgezet in een order, verplicht Amoeba Embedded zich tot het afleveren van de vastgelegde resultaten voor de overeengekomen prijs en binnen de gestelde termijn. Tussentijds vindt regelmatige terugkoppeling plaats over voortgang en resultaten. Eventuele aanpassingen zijn altijd mogelijk.
In deze constructie blijft het ontwerp in principe eigendom van Amoeba Embedded maar het is ook mogelijk om (een deel van) het ontwerp en/of het copyright over te dragen aan de klant. Dit moet dan als zodanig in de offerte zijn vermeld.