Uurtje-factuurtje projecten

In dit geval heeft een (potentiële) klant een specifieke ontwikkelvraag en zorgt Amoeba Embedded voor de invulling daarvan.

De klant kiest voor Amoeba Embedded wegens het vertrouwen in zowel kennis en kunde alsook in de snelheid, effectiviteit en kwaliteit van de ontwikkeling.

Voor uurtje-factuurtje projecten hanteert Amoeba Embedded per januari 2024 een uurtarief van €126,-.
Voor installatiewerkzaamheden en productiewerk als onderdeel van een project wordt een uurtarief van €63,- gehanteerd.
Voor noodzakelijke reistijd wordt €31,50 per uur in rekening gebracht, naast de gemaakte werkelijke reiskosten met openbaar vervoer of auto.

In samenwerking met de klant maakt Amoeba Embedded een rudimentair plan van aanpak en een schatting van de kosten. Dit wordt vervolgens omgezet in een offerte. De offerte vermeldt een budgettair maximum aantal uren alsmede een maximum aan reis- en ontwikkelkosten.
Met het plaatsen van de order kan de ontwikkeling worden gestart. Amoeba Embedded verplicht zich dan tot een bepaalde, in de offerte vermelde, minimum inspanning. De ontwikkeling zelf wordt vervolgens onderverdeeld in korte periodes van bijvoorbeeld twee weken. De klant bijft de touwtjes in handen houden en bepaalt per periode wat de gewenste werkzaamheden en te maken kosten zijn. Aan het einde van iedere periode volgt een status update waaruit blijkt wat de voortgang is, wat de gemaakte uren en kosten zijn en wat de opgeleverde zaken zijn. Dit vormt dan weer input voor de volgende periode. De klant kan op dat moment ook besluiten het project te stoppen of anders in te richten.
Amoeba Embedded factureert maandelijks de gemaakte uren en kosten, volledig gespecificeerd indien gewenst.

In deze constructie worden de resultaten van de werkzaamheden, inclusief copyricht, eigendom van de klant tenzij in de offerte anders is vermeld of tijdens het project anders wordt overeengekomen.